II CONGRÉS INTERNACIONAL DE PAISATGE URBÀ

El paisatge urbà com a nou paradigma en el desenvolupament urbà sostenible.

Nous reptes i oportunitats per a les ciutats

ª Jornada. 12 de junio de 2017. Auditorio de 9.00 - 11.00
L’espai   públic   és   només   aquell   que   és   de   titularitat   o   propietat   pública.   L'espai   privat,   en   la   part   que   és   susceptible   de   gaudi   col·lectiu,   amplia el concepte d'espai públic i tots dos s'uneixen en el nou concepte de paisatge urbà. Per   això,   quan   des   d'un   àmbit   de   gestió   pública   ens   limitem   a   actuar   sobre   l'espai   públic,   estem   deixant   de   fer-ho   sobre   alguns   dels   elements essencials que constitueixen el medi ambient urbà. Una   de   les   principals   conclusions   del   Primer   Congrés   Internacional   de   Paisatge   Urbà   (ICOUL),   celebrat   a   Sao   Paulo   (Brasil)   al   desembre   de 2015,   va   anar   a   treballar   en   la   consolidació   de   la   gestió   del   paisatge   urbà   com   un   dels   elements   essencials   de   l'agenda   local   ,   per   la   seva demostrada capacitat per influir en la millora de la qualitat de vida a les ciutats. El   Primer   Congrés   també   va   posar   en   relleu   la   necessitat   de   difondre   les   experiències   urbanes   destinades   a   la   gestió   urbana   sostenible   des del   paisatge   urbà   en   l'àmbit   internacional,   i   dur   a   terme   més   d'hora   que   tard   el   repte   d'incorporar   la   gestió   del   paisatge   urbà   a   l'agenda   de   les Nacions Unides, un cop acreditat que totes les ciutats tenen un paisatge urbà que mereix ser protegit. Aquest   repte   s'ha   vist   satisfet   amb   la   inclusió   del   compromís   d'aconseguir   "paisatges   urbans   més   atractius   i   habitables"   a   la   Nova   Agenda Urbana sorgida de la Conferència de les Nacions Unides Hàbitat III, celebrada a Quito a l'octubre del 2016. Durant   el   Segon   Congrés   Internacional   de   Paisatge   Urbà,   que   tindrà   lloc   a   Barcelona   entre   els   dies   12   i   14   de   juny   del   2017,   es   pretén   donar resposta   a   algunes   de   les   preguntes   que   es   plantegen   les   ciutats   que   aposten   per   millorar   el   medi   ambient   urbà   a   través   de   la   gestió   del paisatge urbà: Per   què   limitar-nos   a   reconèixer   el   paper   de   l'espai   públic   com   un   facilitador   de   la   funció   socioeconòmic   de   la   ciutat,   quan   aquest   paper realment pertany al paisatge urbà? Per què el dret a la ciutat sembla esgotat a l'espai públic? És   que   la   propietat   privada   no   està   també   implicada   en   la   millora   de   la   qualitat   de   la   ciutat,   la   seva   imatge,   i   en   la   promoció   d'un   sentit   de pertinença i orgull de la ciutat? En   el   Segon   Congrés   es   plantejarà   el   paisatge   urbà   com   una   sublimació   del   medi   ambient   urbà,   com   la   definitiva   superació   del   concepte estàtic de l'espai públic, un paisatge que per la seva pròpia naturalesa no pot ser limitat i exclusiu. També    es    defensarà    que    la    inversió    en    el    paisatge    urbà    és    veritable    inversió    en    desenvolupament    urbà    sostenible,    i    un    exercici    de responsabilitat   social.   Finalment   el   Segon   Congrés   servirà   per   reconèixer   el   paper   de   la   societat   civil,   i   la   importància   dels   incentius   al   sector privat per a la millora del paisatge urbà. No   hi   ha   dubte   que   cada   ciutat   es   percep   a   través   del   seu   paisatge   urbà,   a   través   de   la   forma   en   què   la   població   utilitza   els   espais   urbans.   Per tant,   des   del   punt   de   vista   de   la   gestió   del   paisatge   urbà,   l'important   no   és   la   mera   existència   d'aquests,   sinó   el   grau   en   què   les   persones   es relacionen amb aquests espais i fan ús d'ells. Si el paisatge urbà no es percep, directament o indirectament, no existeix. El   Segon   Congrés   Internacional   de   Paisatge   Urbà   pretén   ser   una   modesta   contribució   a   l'aplicació   de   la   Nova   Agenda   Urbana   sorgida   de   la Conferència Hàbitat III. Objectius:  1.-   Reconèixer   el   paisatge   urbà   (no   només   els   espais   públics)   com   a   facilitador   real   de   la   funció   socioeconòmic   de   la   ciutat,   i   reafirmar   el   paper central de la gestió del paisatge urbà a la Nova Agenda Urbana de l'ONU. 2.-   Difondre   entre   els   governs   municipals   la   necessitat   d'actuar   en   la   millora   del   paisatge,   per   garantir   una   gestió   fluida,   per   promoure l'habitabilitat   i   la   seguretat   de   les   ciutats,   així   com   les   obligacions   d'informació   i   els   drets   dels   ciutadans.   Considerem   essencial   la   participació activa   dels   ciutadans   en   el   manteniment   dels   elements   de   l'estructura   aparent   de   la   ciutat,   i   en   l'exercici   dels   drets   d'urbanitat   per   a   la preservació del paisatge. 3.-   Ciutats   intel·ligents   sí,   però   també   ciutadans   intel·ligents.   En   el   dret   a   un   paisatge   urbà   harmònic   ha   de   prevaler   l'ètica   de   l'estètica.   Avui   en dia,   quan   es   pensa   la   ciutat,   es   fa   principalment   des   de   la   funcionalitat,   però   també   s'ha   de   pensar   en   la   seva   bellesa.   El   culte   a   la   bellesa   és part   de   la   cultura   dels   éssers   humans.   El   paisatge   urbà   és   percepció   i   ús.   I   la   percepció   és   el   resultat   de   l'equilibri   establert   a   la   ciutat   entre   les relacions naturals, arquitectòniques i socials. El Segon Congrés pretén ser rellevant per a l'aplicació de la Nova Agenda Urbana per les següents raons: - Hem d'aprendre dels errors d'Hàbitat II. Ha arribat el moment de convertir les idees en accions. -   Cal   reconèixer   el   paper   de   la   societat   civil   i   la   importància   dels   incentius   per   als   privats.   Cal   plantejar   nous   mecanismes   per   a   la   coproducció de la ciutat, i fer-ho entre tots. -   Cal   canviar   el   llenguatge   per   intentar   persuadir   els   governs.   La   inversió   intel·ligent   real   està   en   el   paisatge   urbà,   el   paradigma   de   l'entorn urbà, la pell de les ciutats. El   fet   que   el   Segon   Congrés   se   celebri   pocs   mesos   després   de   la   Conferència   Hàbitat   III   ofereix   una   excel·lent   oportunitat   per   aprendre   de   les experiències   passades   i   compartir   les   experiències   futures   en   ciutats   arreu   del   món   que   han   apostat   per   una   gestió   urbana   sostenible   que tingui en compte el paisatge urbà.
Informació sobre el programa provisional del nostre congrés, que inclou, vistes, conferències, taules rodones i actes de divers tipus. A l'espera de les aportacions dels participants,   
PROGRAMA Barcelona,  12-14 de juny de 2017. Caixaforum Barcelona
el programa definitiu es decidirà tres mesos abans de la celebració del congrés.
C/General Mitre, 15, ent 2,3 08017 Barcelona
Tel: +34 931 170 660        +34 639 31 42 21        +34 606 36 52 00        +34 606196 37 57