HOMENATGE HOMENATGE A LA GENT
C/General Mitre, 15, ent 2,3 08017 Barcelona
Tel: +34 931 170 660        +34 639 31 42 21        +34 606 36 52 00        +34 606196 37 57      
CONCLUSIONS CONGRÉS ICOUL 2017»  BARCELONA JUNY DE 2017
Després d'escoltar a tots vostès és un plaure poder presentar-los les conclusions que redactem d'aquests 3 dies de Congrés, 3 dies d'intercanvi d'idees, visions i experiències que amplien la consciència de la nostra responsabilitat com a professionals en l'àmbit de la planificació urbana, i sobretot que amplien la consciència de la nostra responsabilitat com a ciutadans. Com en moltes altres polítiques, en matèria de paisatge també cal pensar global i actuar local. Per a això oferim a tots aquells als quals pugui interessar el següent Decàleg de conclusions del 2º Congrés Internacional de Paisatge Urbà, ICOUL 2017: 1. La Nova Agenda Urbana, en reconèixer el paisatge com un element facilitador de la qualitat de vida urbana, ho incorpora de ple a la guia per al desenvolupament de polítiques de desenvolupament humà sostenible. I el paper dels governs locals és essencial en la consecució d'aquest objectiu. Però sense projecte, no hi ha progrés. I això aplica també a la gestió del paisatge urbà. 2. El paisatge urbà es basa en la percepció multisensorial, i representa una bona base per a la construcció d'altres polítiques, com les d'ordenació del territori, accessibilitat i sostenibilitat. Avui ja és una evidència que les experiències de gestió del paisatge urbà milloren les condicions de vida de les ciutats. Per això cal ser perseverantes en la seva incorporació en l'agenda urbana local. 3. Les polítiques de gestió urbana sostenible han de posar l'èmfasi en la necessitat de rehabilitar, reciclar, reutilitzar les ciutats, abans de crear més ciutat. Totes les ciutats tenen un paisatge urbà que mereix ser, recuperat primer i preservat després. 4. La més que necessària reinvenció del disseny urbà pansa per recuperar la planificació, en massa ocasions desapareguda. Un objectiu pel qual poden ser d'utilitat els Planes Directors de Paisatge Urbà. I cal fer-ho a llarg termini, fugint dels cicles electorals. 5. Els fenòmens de resistència urbana són símptoma de l'existència d'una ciutadania que exigeix ser escoltada. Però sense una veritable coproducció del paisatge urbà el ciutadà renuncia a l'essència de la seva condició. La base de la democràcia participativa es troba en l'intercanvi entre ciutadans i ciutat. L'apoderament de la ciutadania per vies democràtiques, d'a baix a a dalt, garanteix el seu compromís en el manteniment dels valors d'ús de l'espai públic essencials de la convivència en l'àmbit urbà. I per aconseguir la seva participació el necessari és més participació, perfeccionant en la mesura del possible les formes en les quals la mateixa s'articula perquè la forma no condicioni el fons. 6. Les àrees urbanes, totes, sigui el que sigui la seva grandària s'acaben en algun moment. Cal treballar en la reconexión amb el seu entorn, dotant-les a més dels instruments de gestió adequats per fer-ho. 7. La gestió del paisatge urbà és transversal i implica urbanisme, medi ambient, territori, màrqueting i comunicació. Sense un decidit i fort lideratge públic afrontar aquest repte resulta impossible. 8. La incorporació de tècniques de màrqueting de ciutat com a estratègia política de gestió, reforça el sentiment de pertinença i orgull ciutadans, i el compromís en el manteniment dels elements que conformen l'estructura aparent de la ciutat, això que hem vingut a cridar paisatge urbà. 9. La publicitat exterior no és enemiga de la ciutat. El perill està en la falta de control i en la renúncia a formes intel·ligents d'expressió publicitària que afegeixin valor. L'associació entre ciutat i el sector de la publicitat exterior resulta estratègica per a la millora de la qualitat del paisatge urbà i per extensió de la qualitat de vida urbana. 10. El paisatge urbà és, en fi, el producte destil·lat de la concertació entre el públic i el privat potenciada per una marca de ciutat que faci possible el patrocini patrimonial solidari i transparent. Barcelona, 14 de juny del 2017