Les millors comunicacions rebudes, segons el parer del Comitè Científic del Congrés, han de disposar de diverses vies per ser exposades durant el desenvolupament de ICOUL 2017. NORMES D'ENVIAMENT DE ABSTRACTS (previ Comunicacions) L'enviament dels abstracts serà realitzat a través d'aquesta pàgina web o mitjançant email al correu electrònic: comunicaciones@icoul.eu Només seran admeses les comunicacions orals o la presentació en format pòster. Un mateix primer autor només podrà presentar un màxim de dues comunicacions. Els abstracts hauran de presentar material original d'interès per a les ciutats. L'abstract tindrà un màxim de 300 paraules i ha de respectar l'estructura: Objectius, mètodes, resultats, discussió. L'abstract no ha d'incloure imatges o taules • Després de l'enviament de l'abstract la comunicació amb l'autor es farà a través del correu electrònic reflectit en l'enviament. Hauran d'omplir tots els camps del formulari d'enviament d'abstracts, reflectint la següent informació: 1. Nom i cognoms del primer autor, centre de treball i professió i categoria professional. 2. Correu electrònic. 3. Títol de la comunicació, escrit en majúscules i amb un màxim de 50 paraules. 4. Cos de l'abstract estructurat (Objectius, mètodes, resultats, discussió). Els abstracts remesos seran avaluats pel Comitè Organitzador qui, en última instància, decidirà o no l'aprovació de la comunicació. El Comitè Organitzador es reserva el dret de selecció de comunicacions. Les comunicacions no presentades, per qualsevol motiu, no rebran el certificat de presentació. Almenys el primer autor haurà d'estar inscrit al congrés per poder accedir a la comunicació.
NORMES DE PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS Després de l'acceptació de la comunicació, la nostra secretaria tècnica es posarà en contacte amb el primer autor i comunicarà l'horari de presentació. Les comunicacions hauran de ser lliurades al personal d'audiovisuals almenys dues hores abans de la presentació. Els formats acceptats de presentació seran PPT, pptx i KEY (Mac). La durada de la presentació serà 8 minuts + 2 minuts de discussió. Per necessitats de programa s'ajustaran escrupolosament els temps de presentació. El Comité Organiztador es compromet a eliminar l'arxiu de presentació entregat per ponents i comunicadors després de la finalització del congrés. Llevat d'excepcions justificades, no s'admetrà la presentació de la comunicació en ordinadors aliens a l'organització del congrés. CONSELLS SOBRE LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS ORALS Considerant la limitació del temps de presentació, cenyiu- vos a l'objectiu de la comunicació, evitant introduccions o records innecessaris. Estructureu la comunicació i no oblidi que l'assistent mitjà al congrés té, si més no, coneixements suficients. Present les dades importants de la comunicació de forma clara i concisa. Elimineu tot el poc substancial perquè els aspectes rellevants de la comunicació no quedin diluïts. La durada de la presentació serà 8 minuts + 2 minuts de discussió. Per necessitats de programa s'ajustaran escrupolosament els temps de presentació. Cada minut és or en una presentació pública. Per tant no perda el temps en aspectes coneguts ja per la majoria l'audiència. Pocs conceptes, explicats amb claredat i ben estructurats: claus d'una bona comunicació oral. Parlar poc i bé no és tasca fàcil. Un exercici de síntesi complicat però fonamental per aconseguir una bona comunicació. Per a qualsevol consulta relativa a la presentació de comunicacions, si us plau enviï un correu a:  comunicaciones@icoul.eu,
COMUNICACIONS 2n CONGRÈS ICOUL
C/General Mitre, 15, ent 2,3 08017 Barcelona
Tel: +34 931 170 660        +34 639 31 42 21        +34 606 36 52 00        +34 606196 37 57